Under lång tid har John Sandblad och Tony Albinsson tillsammans utarbetat nya effektiva modeller för offentlig upphandling. Modellerna har tillämpats vid många upphandlingar och i många sammanhang och har visat sig vara mycket framgångsrika.

Vi har under lång tid utarbetat strategier för avancerade upphandlingar där vi även medverkat vid genomförandet, vid problemlösning och uppföljning under entreprenadtiden. En väsentlig del av vår strategi är att successivt och parallellt med uppdragets genomförande utveckla beställarkompetensen. Genom att beställaren på så sätt själv erhåller en ökad kunskap och även får möjlighet att tillämpa denna kunskap i praktiken, kan beställaren ytterligare utveckla den egna organisationen. Vårt konsultnätverk kan då även fungera som ett stöd.

Vi har också utarbetat nya synsätt för exploatering och exploateringsavtal. Vår strategi skapar stora möjligheter för kommuner att exploatera nya områden i nära samverkan med exploatören. Principerna tillämpades för första gången i Staffanstorps kommun - därav namnet "Staffanstorpsmodellen"

 


Kontakta oss

John Sandblad
Utvecklingskonsult
Adj proffessor Malmö Högskola


John.Sandblad@Telia.com
0706 - 229 255
Tony Albinsson
Fastighetsjurist

Tony.Albinsson@sektorjuridik.se
070 - 873 62 05

 

 

Exploateringsavtal - MEX dagarna i Uppsala den 14-15 november - STAFFANSTORPSMODELLEN

 

Offentlig Upphandling - nya vägar för effektivare upphandling

Parallella Ramavtal

Ny lag om offentlig Upphandling
Expolateringsavtal ------ Support

Sektor - Entreprenadrätt
 

DEFU Utvecklings AB

Skarpskyttevägen 6 C
226 42 Lund

Tel: 0706 - 229255


St Göransgatan 78
112 38 Stockholm
Tel: 08 650 30 05
Fax: 08 650 31 60

Kontakt via E-post


      Copyright/disclaimer.